Inga Cerbule
Valdes priekšsēdētāja

Izglītība – Latvijas Valsts universitātē ieguvusi augstāko izglītību Finansu un kredīta specialitātē,  Latvijas universitātē Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātē ieguvusi maģistra grādu sabiedrības vadībā.

Darba pieredze – pašlaik ir SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” valdes priekšsēdētāja no 2013.gada. No 1988. līdz  1993. Rīgas pilsētas izpildkomitejā gan kā ekonomiste, gan kā nodaļas vadītāja. No 1993. līdz 2013. Rīgas domes Finanšu departamentā sākot kā investīciju projekta vadītāja, Investīciju un kredīta pārvaldes priekšniece, vēlāk pašvaldības budžeta pārvaldes priekšniece, Finanšu departamenta direktora vietniece, Īpašuma departamenta administratīvās pārvaldes priekšniece, Īpašuma departamenta direktora vietniece. No 2010. līdz 2013. Rīgas pilsētas pašvaldības atbildīgā darbiniece SIA “Getliņi Eko”.

Atlīdzība – 4429 EUR