Šī gada 1.novembrī noslēdzās pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" reorganizācija tās pievienojot SIA "Rīgas nami". Četru kapitālsabiedrību – “Rīgas nami”, “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss” – reorganizācijas process, tās apvienojot, sākts 2021. gadā.
Šāds lēmums pieņemts, lai virzītos uz pēc iespējas vienotu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldīšanas modeli, uzlabotu korporatīvo pārvaldību un padarītu efektīvāku administrācijas darbu.
Darbinieki, kuri līdz šim strādāja SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss”, turpina darbu SIA “Rīgas nami”.

Sekojot ISO 9001:2000 standarta prasībām par klientu apmierinātības izpētes nepieciešamību, SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 2018. gada oktobrī, novembrī un decembrī veica savu klientu aptauju. Galvenais klientu apmierinātības izpētes uzdevums bija noteikt klientu vispārējo apmierinātību ar SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” pakalpojumiem.

Kopumā tika apstrādāta 889 anketas.

Aptaujas rezultāti šeit.