Ar mājas apsaimniekošanu saistītu problēmu pieteikšana - Informatīvais tālrunis 82820
  Vienotais ārkārtas notikumu tālruņa numurs un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 112
  Latvijas valsts policija 110
  Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienests 113
  Gāzes avārijas dienests 114
  Palīdzības dienests pazudušu bērnu meklēšanai 116000
  Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 116111
  Latvanergo klientu apkalpošana 80200400

Lejuplādēt failu "Kur zvanīt ārkārtas gadījumā"