Šī gada 1.novembrī noslēdzās pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" reorganizācija tās pievienojot SIA "Rīgas nami". Četru kapitālsabiedrību – “Rīgas nami”, “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss” – reorganizācijas process, tās apvienojot, sākts 2021. gadā.
Šāds lēmums pieņemts, lai virzītos uz pēc iespējas vienotu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldīšanas modeli, uzlabotu korporatīvo pārvaldību un padarītu efektīvāku administrācijas darbu.
Darbinieki, kuri līdz šim strādāja SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss”, turpina darbu SIA “Rīgas nami”.
  Ar mājas apsaimniekošanu saistītu problēmu pieteikšana - Informatīvais tālrunis 82820
  Vienotais ārkārtas notikumu tālruņa numurs un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 112
  Latvijas valsts policija 110
  Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienests 113
  Gāzes avārijas dienests 114
  Palīdzības dienests pazudušu bērnu meklēšanai 116000
  Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 116111
  Latvanergo klientu apkalpošana 80200400

Lejuplādēt failu "Kur zvanīt ārkārtas gadījumā"