Šī gada 1.novembrī noslēdzās pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" reorganizācija tās pievienojot SIA "Rīgas nami". Četru kapitālsabiedrību – “Rīgas nami”, “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss” – reorganizācijas process, tās apvienojot, sākts 2021. gadā.
Šāds lēmums pieņemts, lai virzītos uz pēc iespējas vienotu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldīšanas modeli, uzlabotu korporatīvo pārvaldību un padarītu efektīvāku administrācijas darbu.
Darbinieki, kuri līdz šim strādāja SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss”, turpina darbu SIA “Rīgas nami”.

Izsludina konkursu uz trim SIA “Rīgas nami” valdes locekļu amatiem

Vakances

SIA “Rīgas nami” izsludina atklātu konkursu uz trim vakantiem valdes locekļu amatiem - valdes priekšsēdētāju ar kompetenci korporatīvās pārvaldības jomā, valdes locekli ar kompetenci nekustamā īpašuma pārvaldības jomā un valdes locekli , kura atbildības joma ir  finanšu vadība, risku vadība un iekšējās kontroles sistēmas jautājumi. Pretendenti aicināti pieteikties līdz 2022. gada 26.septembrim.

Rīgas valstspilsētas pašvaldībai pieder 100 % kapitāla daļas četrās kapitālsabiedrībās, kas veic sava un pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Divas no kapitālsabiedrībām ir saistītas arī ar uzdevumu izpildi, kas saistīti ar kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, viena – ar palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā un sociālo dzīvojamo māju apsaimniekošanu, un vēl viena – ar tirgus darbības organizēšanu: SIA “Rīgas nami”; SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”; SIA “Rīgas Centrāltirgus” un SIA “Rīgas serviss”. 

Ar mērķi virzīties uz nekustamo īpašumu pārvaldības centralizāciju un esošo kapitālsabiedrību darbības efektivitātes paaugstināšanu, kā arī korporatīvās pārvaldības un administratīvās kapacitātes stiprināšanu ar Rīgas domes 15.12.2021. lēmumu Nr. 1105 “Par SIA “Rīgas nami”, SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus” un SIA “Rīgas serviss” reorganizācijas uzsākšanu” tika uzsākta 4 kapitālsabiedrību reorganizācija apvienošanas ceļā, pievienojot SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus” un SIA “Rīgas serviss” (pievienojamās sabiedrības) SIA “Rīgas nami” (iegūstošā sabiedrība).

Apvienotajās kapitālsabiedrībās tiks uzlabota to pārvaldība, tiks izslēgta funkciju dublēšanās, uzlabota uzņēmumu darbības efektivitāte un bilance. Visas sabiedrības interesēs ir ilgtspējīga uz attīstību vērsta kapitālsabiedrības pārvaldība. 

SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu kandidātu nominēšanas komisijā darbojas Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne, SIA “Nordic and Baltic Property Group” vadītāja Baltijas valstīs Jekaterina Kolosova, Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece Rita Logina. Komisiju vada SIA “Rīgas nami” padomes priekšsēdētājs Andris Vārna.

Konkurss izsludināts 23. augustā SIA “Rīgas nami” mājaslapā. Informācija par konkursu pieejama arī, rakstot uz e-pastu RNpersonals@riga.lv.

 

Sludinājums.2022.docx

CV_forma_2022.docx

Apliecinajums_forma_kandidāta.docx

 

Atpakaļ