RPB uz laiku pārtrauc iedzīvotāju pieņemšanu apsaimniekošanas iecirkņos.

Jaunumi

Saistībā ar Covid-19 epidemioloģisko situāciju Latvijā, RPB no 21.10.2020. pārtrauc klientu
pieņemšanu klātienē RPB apsaimniekošanas iecirkņos un sociālajās dzīvojamajās mājās.
Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, klientu pieņemšana klātienē tiks atjaunota.
Lūdzam sekot informācijai RPB mājas lapā un māju kāpņu telpās pie ziņojumu dēļiem.
Aicinām izmantot iespēju saņemt konsultācijas pa tālruni. Kontaktinformācija atrodama
sadaļā https://rpb.lv/lv/kontakti/birojs/.

Atpakaļ