Šī gada 1.novembrī noslēdzās pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" reorganizācija tās pievienojot SIA "Rīgas nami". Četru kapitālsabiedrību – “Rīgas nami”, “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss” – reorganizācijas process, tās apvienojot, sākts 2021. gadā.
Šāds lēmums pieņemts, lai virzītos uz pēc iespējas vienotu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldīšanas modeli, uzlabotu korporatīvo pārvaldību un padarītu efektīvāku administrācijas darbu.
Darbinieki, kuri līdz šim strādāja SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss”, turpina darbu SIA “Rīgas nami”.

RPB uz laiku pārtrauc iedzīvotāju pieņemšanu apsaimniekošanas iecirkņos.

Jaunumi

Saistībā ar Covid-19 epidemioloģisko situāciju Latvijā, RPB no 21.10.2020. pārtrauc klientu
pieņemšanu klātienē RPB apsaimniekošanas iecirkņos un sociālajās dzīvojamajās mājās.
Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, klientu pieņemšana klātienē tiks atjaunota.
Lūdzam sekot informācijai RPB mājas lapā un māju kāpņu telpās pie ziņojumu dēļiem.
Aicinām izmantot iespēju saņemt konsultācijas pa tālruni. Kontaktinformācija atrodama
sadaļā https://rpb.lv/lv/kontakti/birojs/.

Atpakaļ