Šī gada 1.novembrī noslēdzās pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" reorganizācija tās pievienojot SIA "Rīgas nami". Četru kapitālsabiedrību – “Rīgas nami”, “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss” – reorganizācijas process, tās apvienojot, sākts 2021. gadā.
Šāds lēmums pieņemts, lai virzītos uz pēc iespējas vienotu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldīšanas modeli, uzlabotu korporatīvo pārvaldību un padarītu efektīvāku administrācijas darbu.
Darbinieki, kuri līdz šim strādāja SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss”, turpina darbu SIA “Rīgas nami”.

RPB pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē līdz 08.04.2021

Jaunumi

Pamatojoties uz MK 17.12.2020. lēmumu par ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 izplatību, RPB līdz 08.04.2021. pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Nepieciešamības gadījumā lūdzam ar RPB sazināties pa tālruni vai elektroniski. Kontaktinformācija atrodama sadaļā https://rpb.lv/lv/kontakti/birojs/.

Iesniegumus par vienošanām par parāda nomaksu un citiem jautājumiem, sūtīt elektroniski uz rpb@rpb.lv.

Informācija par maksas stāvvietām:

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” paziņo, ka  īpašumā un apsaimniekošanā esošajās autostāvvietās Rīgā, Ilūkstes ielā 52 k-1, k-2, Keldiša ielā 22B, Līvciema ielā 51, Lubānas 129 k-1, Ē.Valtera ielā 5A un Gobas ielā 20 k-1 ( turpmāk– Stāvvietas),  nomniekiem transportlīdzekļu novietošanai, stāvēšanai un lietošanai izsniegtās terminētās caurlaides automātiski tiek pagarinātas līdz 2021.gada līdz 11. janvārim, neizsniedzot jaunas caurlaides. Stāvvietu nomniekiem maksas stāvvietu caurlaižu izsniegšana RPB biroja telpās ir atlikta uz nākamā gada termiņu, līdz noteiktajam ārkārtas situācijas beigām vai līdz brīdim, kad Latvijā tiks atcelti ar Covid-19 pandēmijas izplatības ierobežošanu attiecīgie pieņemtie drošības pasākumi. Par minēto tiks informēta Rīgas pašvaldības policija, lai, veicot Stāvvietu pieguļošo teritoriju apsekošanu, netiktu piemētots administratīvo pārkāpuma sods RPB Stāvvietu nomniekiem.

 

Informācija par bezmaksas stāvvietu caurlaidēm RPB īrniekiem:

Bezmaksas caurlaides tiek izsniegtas tikai RPB apsaimniekošanā esošo ēku īrnieku un īres līgumā ierakstītu personu piederošiem/turējumā esošiem transportlīdzekļiem.

Bezmaksas caurlaides var pieteikt rakstot pieteikumu brīvā formā (norādot adresi, transportlīdzekļa marku un valsts nr.) uz caurlaides@rpb.lv vai zvanot uz tālr. 26 597 125.

Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtas stāvokli, šobrīd bezmaksas caurlaides netiek izsniegtas klātienē, bet tiek ieliktas īrnieka dzīvokļa pastkastē.

Bezmaksas caurlaides netiek izsniegtas, ja īrniekam ir parādsaistības pret RPB.

Atpakaļ