Par nomas tiesību izsoli

Jaunumi

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” rīko neapdzīvojamo telpu - Dolomīta ielā 1, Rīgā, (kadastra Nr. 0100 110 0075 001 130), 1.stāvā, ar kopējo platību 343,30 kv.m., nomas tiesību mutisku izsoli 18.06.2021.plkst.11:00.

Izsoles sākumcena par Telpu nomu tiek noteikta 0,78 euro par 1 kvadrātmetru, bez PVN, mēnesī, ar augšupejošu soli 0.05 eur.

Nomas tiesību termiņš – 1 (viens) gads, ar tiesībām to Pusēm vienojoties pagarināt.

Papildus nosacījums, ka nomas līgumu var pārtraukt 1 (vienu) mēnesi iepriekš brīdinot.

Papildus nomas maksai maksājama arī apsaimniekošanas maksa, kas 2021.gadā sastāda 0,9656 euro par 1 kvadrātmetru, bez PVN, mēnesī.

Iepazīties ar Izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei var no 2021.gada 07.jūnija līdz 2021.gada 17.jūnijam no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 17.jūnijam, plkst. 17:00 pēc Latvijas laika, Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, 1.stāvā, ievietojot pieteikuma dokumentus slēgtā, aizzīmogotā aploksnē SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” pastkastītē vai iesūtot elektroniski parakstītus. Pēc minētā laika dokumenti netiks pieņemti.

Atpakaļ