Informācija par autostāvvietu pie mājas Gobas ielā 20 k-1.

Jaunumi

Lai saņemtu atļauju transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā, nepieciešams noslēgt stāvvietas nomas līgumu ar SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”.

Ikmēneša nomas maksa par stāvvietas izmantošanu ir noteikta EUR 14,00 un PVN.

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” iesniegumus par līguma noslēgšanu pieņems

pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties pa tālruni: 67105106 vai 67105135,

otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz plkst.17.00, pusdienas laiks no 12:00 līdz 12:30.

Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, 4.stāvā, 404.kabinetā.

Atpakaļ