Šī gada 1.novembrī noslēdzās pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" reorganizācija tās pievienojot SIA "Rīgas nami". Četru kapitālsabiedrību – “Rīgas nami”, “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss” – reorganizācijas process, tās apvienojot, sākts 2021. gadā.
Šāds lēmums pieņemts, lai virzītos uz pēc iespējas vienotu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldīšanas modeli, uzlabotu korporatīvo pārvaldību un padarītu efektīvāku administrācijas darbu.
Darbinieki, kuri līdz šim strādāja SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss”, turpina darbu SIA “Rīgas nami”.

Informācija par apmeklētāju pieņemšanu klātienē no 2020. gada 15. oktobra

Jaunumi

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” informē, ka no 2020. gada 15. oktobra apmeklētāju pieņemšanu klātienē tiks organizēta tikai pēc iepriekšēja pieraksta, Baznīcas ielā 19/23, 4. stāvā, otrdienās un ceturtdienās.  Ierasties uz pieņemšanu aicinām ne ātrāk kā 5 minūtes pirms rezervētā pieraksta laika. Apmeklētājiem nepieciešams lietot sejas aizsargmaskas un ievērot 2 metru distanci no citiem cilvēkiem. Katram klientam ir jābūt līdzi sejas maskai un tā jālieto. 

Ja netiks lietota sejas maska RPB telpās, RPB darbiniekiem ir tiesības neapkalpot klientu klātienē.

Pieteikties apmeklējumam var zvanot pa tālruni 67809620.

Aicinām izvērtēt nepieciešamību klātienes vizītei un izmantot iespēju saņemt konsultācijas pa tālruni. Kontaktinformācija atrodama https://rpb.lv/lv/kontakti/birojs/

Atpakaļ